Fastfishing Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

A játék Szervezője a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. (1188 Budapest, Stefánia u. 1.).

A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

A Szervező a Játékot a hivatalos Facebook oldalán keresztül hirdeti meg: https://www.facebook.com/fastfishing.hu

A nyereményjáték 2023. május 11-től 2023. május 17. napjáig tart.

A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Fastfishing Facebook oldalán a játék lebonyolítására létrehozott posztot lájkolja és a játék fotóján található csalik nevét hozzászólásban a poszt alatt megírják.

A nyeremény sorsolására 2023. május 18-án kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező az eredeti poszt alatt hozzászólás formájában teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 3 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg.

A Szervező az által meghirdetett játék keretében 4 csomag, a Nyertes által kiválasztott Upstream plasztik csalit sorsol ki.

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Fastfishing hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

Az Adatkezelő kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele.